skip to Main Content

Los van God #6: over spirituele mode, Anselm Kiefer en religieuze tolerantie

Twijfel is toegestaan, tolerantie is moeilijk en onze religieuze erfenis soms heel donker.
Nieuwsbrief Los van God 6, 22 januari 2017

Los van God #5: over een kerk voor kosmopolieten, het Metropolitan Museum, en een verontrustend verhaal van Beatrice de Graaf

Twintigers voelen zich thuis in de kerk, religie herleeft, en een godsdienstsocioloog legt uit hoe je respectvol meedenkt met andersgelovigen.
Nieuwsbrief Los van God 5, 8 januari 2017

Los van God #4: over geweldloze actie, R.E.M., Sybrand Buma en Abdelkader Benali

Over van je geloof vallen als het niet zo goed met je gaat, en over heilige boeken, die eigenlijk troostboeken zijn.
Nieuwsbrief Los van God 4, 18 december 2016

Draai het om

'Waarom draaien we het niet om? Maak het freelancen boven de 50 aantrekkelijk, en geef de vaste banen aan de jeugd. Dat is veel logischer.'
Column SER Magazine, december 2016

Los van God #3: een moslim op de bres voor ons christelijk verleden en een underground kinderfeest

Zelfs de ontkerkelijking heeft geen greep gekregen op het Sinterklaasfeest. Het overleeft de eeuwen, zij het soms ondergronds.
Nieuwsbrief Los van God 3, 4 december 2016

Los van God #2: over religieus-politieke of politiek-religieuze uitspraak

Duitse Lutherse kerken leggen een verklaring af tegen antisemitisme, en ook in Nederland vermengen religie en politiek zich.
Nieuwsbrief Los van God 2, 11 november 2016

Los van God #1

Het antireligieuze trauma heeft nu wel lang genoeg geduurd. In deze nieuwsbrief deel ik mijn fascinatie voor geloven. Lees mee.
Nieuwsbrief Los van God 1, 5 november 2016

100-jarigen

Onze (klein)kinderen gaan een leven tegemoet dat zeker 100 jaar duurt. Hoe gaan ze hun dagen vullen? En waar gaan ze van leven?
Column SER Magazine, oktober 2016

Vooral aandacht

Als ouderen machtiger worden in geld en getal, veranderen onze opvattingen mee. Hier ontpoppen zich kansen voor ondernemers. Want wat mist deze groep vooral? Aandacht.
Column SER Magazine, juli 2016

Abdel Rehman Malik over de radicale middenweg

Interview met Abdel Rehman Malik. Het vijfde artikel in de reeks 'De Goddeloze Samenleving'.
De Groene Amsterdammer, 5 mei 2016

Nationaal Therapeut

Over het algemeen zien 65-plussers de toekomst somber in, volgens recent CBS-onderzoek. Ik doe een voorstel: een Therapeut des Vaderlands.
Column voor SERMagazine, mei 2016

Warme Rechtsstaat

'Hoe komt het dat de rechtsstaat zo weinig faam geniet? Is het omdat mensen die vrijheid en gelijkheid niet ervaren?' Een pleidooi voor de warme rechtsstaat.
Column SER Magazine, maart 2016
Back To Top