skip to Main Content

copyright Martine Sprangers

Ik heb ruime ervaring als bestuurder en adviseur in de wereld van journalistiek en media en daarbuiten.

Mijn huidige functies zijn:

Ik was onder meer:

Als adviseur was ik onder meer betrokken bij:

  • Visitatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau 2016. Lees hier het visitatierapport.
  • Advies van de Raad van Cultuur voor een toekomstbestendige publieke omroep (Commissie Brakman)
  • Onderzoek naar en advies over betere samenwerking tussen redacties van regionale kranten, 2014.
  • Advies van de Commissie Brinkman over de toekomst van de geschreven pers
Back To Top