skip to Main Content

copyright Martine Sprangers

Yvonne Zonderop is zelfstandig auteur en bestuurder met een lange journalistieke staat van dienst. Yvonne is de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Democratie en Media, lid van de Raad van Toezicht van omroep Human, lid van de Raad van Toezicht van instituut Clingendael, lid van de UNESCO Commissie Nederland en lid van de begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Ze schrijft als vaste medewerker sinds 2010 voor de Groene Amsterdammer over diverse maatschappelijke vraagstukken. Ze schreef onder meer de boeken Ongelofelijk, over de verrassende comeback van religie, Polderen 3.0, over het algemeen belang in Nederland, en How populism grew its roots in the Netherlands. Naast haar werk als auteur geeft ze geregeld lezingen, treedt ze op in en modereert ze panels op het terrein van cultuur, politiek, journalistiek en religie. Door haar brede ervaring weet ze zaken aan elkaar te verbinden die voor anderen niet direct evident zijn.

Van 2008 tot 2020 was zij lid van de Raad van Commissarissen van de FD Mediagroep. Ze was voorzitter van de journalistieke adviescommissie van de NOS. Ook was zij bestuurslid van Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek, van Prodemos, huis voor democratie en rechtsstaat, de Anne Vondelingprijs en van De Nieuwe Poort op de Zuidas. Zij maakte deel uit van de visitatiecommissie van het Sociaal Cultureel Planbureau in 2016.

Yvonne Zonderop werkte in de jaren ’80 als parlementair journalist, onder meer voor de Volkskrant. Zij won de Anne Vondelingprijs in 1986. Later werd zij chef economie van de Gemeenschappelijke Persdienst, een samenwerkingsverband van regionale dagbladen. Tussen 1995 en 2003 was zij de eerste vrouwelijke adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. In 2005 nam ze ontslag om, in haar eigen woorden, ‘haar vleugels breder uit te slaan’.

Yvonne Zonderop was onder meer lid van de Commissie Brinkman, die in 2009 minister Plasterk adviseerde over steun aan de geschreven pers. Ook was zij lid van de commissie voor de Canon van Amsterdam en van de informele adviesraad van The Network Effect, een internationaal project van de British Council. Zij was onafhankelijk voorzitter van de Kunstadviescommissie van de gemeente Den Haag voor de kunstenplan-periode 2005/2008. Ook was zij columnist bij SER Magazine. Daarnaast was zij bestuurslid van het Vlaams/Nederlandse tijdschrift Ons Erfdeel.

Yvonne Zonderop is getrouwd en heeft twee kinderen. Ze woont in Amsterdam.

Back To Top