skip to Main Content

Ongelofelijk: over de verrassende comeback van religie in Nederland

In de tweede helft van de vorige eeuw rukten veel Nederlanders zich los van een knellend godsdienstig verband. Geloof verdween tot achter de voordeur. Seculier werd de norm. Maar religie laat zich niet zomaar wegpoetsen. Als stelsel van zingeving kent het eigenlijk geen serieuze concurrent. Miljoenen Nederlanders laveren tussen geloof en ongeloof. In de politiek duikt de christelijke erfenis steeds weer op, omdat we er onze cultuur, democratie en ethiek aan ontlenen. Religie blijkt een immense bron van inspiratie voor nieuwkomers uit alle windstreken. En millennials verdiepen zich juist weer in godsdienst en spiritualiteit.

Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft, vindt Yvonne Zonderop. Als meisje verliet ze stampvoetend de katholieke kerk, maar ze voelt zich wel nauw verbonden met de christelijke cultuur. Ze beschrijft de recente geschiedenis van een ontzuilend Nederland, aan de hand van persoonlijke ervaringen. Volgens haar slaat de slinger nu weer de andere kant op – voor wie open genoeg is om dit te zien.
In april 2018 kwam Ongelofelijk, het nieuwe boek van Yvonne Zonderop, uit. Het wordt uitgegeven door Prometheus. Het boek is inmiddels aan de achtste druk toe. Lees meer

Populisme in Nederland

Voor De Groene Amsterdammer schreef ik een reeks artikelen over het algemeen belang en de opkomst van het populisme. Hierop volgden onder andere een boek: Polderen 3.0, en een essay voor de Britse denktank Counterpoint. Alle artikelen én het essay zijn nu terug te lezen. Lees meer

Het algemeen belang en de opkomst van het populisme

Voor De Groene Amsterdammer maakte ik een interviewreeks over de zoektocht naar het algemeen belang. Ik zocht daarin naar de gemeenschappelijke waarden die ons binden en die persoonlijke belangen en voorkeuren overstijgen. Uit de thema’s die in die reeks aan bod kwamen ontstond het boek Polderen 3.0, dat in augustus 2012 verscheen. Hierin leg ik uit hoe Nederland in een vormcrisis is beland en hoe we daar weer uit kunnen komen. Er is nog steeds veel maatschappelijke betrokkenheid, maar het bestuurlijke model waarlangs we vroeger het algemeen belang bereikten, is op sterven na dood. Er is behoefte aan nieuwe vormen die recht doen aan persoonlijke betrokkenheid en welbegrepen eigenbelang, zodat we tot een hedendaagse invulling van het algemeen belang kunnen komen. Lees meer

Symposium Technologie: wat is der machine en wat is des mensch?

Op 23 mei 2016 vond in de Amsterdamse Thomaskerk het Symposium Technologie plaats, dat voortkwam uit een gesprekkenreeks in De Nieuwe Poort die door mij is opgezet en gemodereerd.  Zie hier een terugblik van het symposium:

http://www.denieuwepoort.org/nl/maatschappelijke-denktank/technologie

Lees meer…

Back To Top