skip to Main Content

Yvonne bij de EO Ongelofelijk Podcast

Onlangs was Yvonne te gast bij de Ongelofelijk Podcast. De aflevering gaat over het cultuurchristendom: waarom is dat opeens zo'n populaire term en wat zijn eigenlijk die joods-christelijke waarden waar politici het steeds over hebben?

Groeiwonder Singapore

ls je wilt weten hoe de wereld zich ontwikkelt, vestig je dan in Singapore. Met dit idee toog Roland van der Vorst naar de booming stadstaat.
De Groene Amsterdammer, 5 november 2014

Wat is des computers, wat is van de mens?

Hoe beïnvloedt de digitale revolutie ons denken? Op verzoek van de Europese Commissie schreef de Italiaanse filosoof Luciano Floridi...
De Groene Amsterdammer, 29 maart 2014
Back To Top