skip to Main Content

_nationaal therapeut

door Yvonne Zonderop

Kent u nog een vrolijk oudje? Iemand die de toekomst vol vertrouwen tegemoet ziet? Prijs u gelukkig, want hij of zij is een uitzondering. Over het algemeen zien 65-plussers de toekomst somber in. Dit laat recent CBS-onderzoek naar het consumentenvertrouwen zien.

Jongeren onder de 45 zijn juist vol vertrouwen. Zij verwachten geen neergang, maar vooruitgang, zo blijkt uit het onderzoek.

Het verschil in vertrouwen tussen beide generaties was nog nooit zo groot, zegt het CBS. De kloof is nu bijna net zo diep als die tussen hoog- en laagopgeleiden.

Ik moest denken aan de Indiase psychiater die tien jaar geleden voorspelde dat het Westen steeds depressiever zou worden. Als je ouder wordt, heb je minder toekomst en meer te verliezen. Somberheid krijgt dan vanzelf de overhand. Naarmate Europa vergrijst, wordt ons perspectief dus pessimistischer. Zou dit ons huidige negatieve klimaat (mede) verklaren? Het lijkt steeds moeilijker om nog tot gezamenlijk gedragen toekomstgerichte besluiten te komen.

We weten: als mensen denken dat iets waar is, handelen ze daar ook naar. Daarmee maken ze het als het ware werkelijkheid. Als de rijkste groep Nederlanders – en dat zijn de 65-plussers – de hand op de knip houdt uit somberheid, smoren ze daarmee de groei waar jongeren zo op hopen.

Ik vind dat geen lonkend perspectief: een steeds gedeprimeerder, stagnerend Nederland. Dus ik doe een voorstel: een Therapeut des Vaderlands. We hebben al een Denker en een Dichter des Vaderlands; wijze vrouwen die ons inspireren uit naam van het algemeen belang. Kan daar niet iemand bij die ons redt van een dreigende nationale depressie door onze 65-plussers op te vrolijken? Daar zal niet alleen ons humeur, maar ook onze economie van opknappen.

DEZE COLUMN VERSCHEEN IN SER MAGAZINE VAN MEI 2016

Back To Top