skip to Main Content

header-projecten

Het algemeen belang en de opkomst van het populisme

Voor De Groene Amsterdammer maakte ik een interviewreeks over de zoektocht naar het algemeen belang. Ik zocht daarin naar de gemeenschappelijke waarden die ons binden en die persoonlijke belangen en voorkeuren overstijgen.

Polderen 3.0

boek_polderen-3-185x300Uit de thema’s die in die reeks aan bod kwamen ontstond het boek Polderen 3.0, dat in augustus 2012 verscheen. Hierin leg ik uit hoe Nederland in een vormcrisis is beland en hoe we daar weer uit kunnen komen. Er is nog steeds veel maatschappelijke betrokkenheid, maar het bestuurlijke model waarlangs we vroeger het algemeen belang bereikten, is op sterven na dood. Er is behoefte aan nieuwe vormen die recht doen aan persoonlijke betrokkenheid en welbegrepen eigenbelang, zodat we tot een hedendaagse invulling van het algemeen belang kunnen komen.

 

 

 

Essay voor Counterpoint

foto02BNaar aanleiding van het boek Poldereen 3.0 en mijn onderzoek naar het algemeen belang werd ik in 2013 gevraagd een essay te schrijven voor de Britse denktank Counterpoint. Counterpoint is een onderzoeks- en adviesgroep die sociaalwetenschappelijke methoden gebruikt om sociale, politieke en culturele dynamieken te onderzoeken. Met een focus op de werking van het maatschappelijk middenveld in verschillende contexten, helpt Counterpoint organisaties oplossingen te ontwikkelen voor veerkrachtiger en welvarende samenlevingen.
Voor de bundel ‘Populist Fantasies: European Revolts in Context’ werden essayisten uit verschillende Europese landen om een bijdrage gevraagd over het toenemende populisme in Europa. Mijn essay is hier te lezen in het Nederlands of in het Engels.
De bundel werd aangeboden aan the House of Lords en is hier te downloaden.

 

Conferentie: Europe’s hidden wiring

Alle essayisten werden door Counterpoint uitgenodigd voor een conferentie aan de Hertie School of Governance in Berlijn. Het verslag van die conferentie dat ik schreef verscheen in De Groene Amsterdammer: Radicalen tegen wil en dank.

Back To Top