skip to Main Content

Stichting Democratie en Media is een onafhankelijk fonds dat investeert in kritische media en in een sterke democratische rechtsstaat. Met ingang van 4 december 2020 is Yvonne Zonderop de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bekijk hier het fraaie jaarverslag van 2019.

Stichting Democratie en Media heeft als statutaire doelstelling om totalitaire verschijnselen in het maatschappelijke en politieke leven te bestrijden, te ijveren voor een daadkrachtige democratie en voor pluriforme, opiniërende media. Deze doelstelling is geworteld in de ontstaansgeschiedenis van Stichting Democratie en Media, opgericht in 1944 door de oprichters van het illegale Het Parool.

Haar doelstellingen vervult SDM voornamelijk door haar rol als ideële aandeelhouder in verschillende mediabedrijven, haar activiteiten als financier van grote en kleinere maatschappelijke en journalistieke projecten en organisaties en door het organiseren van de jaarlijkse herdenking van medewerkers van het illegale Parool op 5 februari in Zandvoort en Overveen. Daarnaast is SDM een van de initiatiefnemers van de jaarlijkse European Press Prize.

In al haar werkzaamheden streeft SDM naar een dynamische, democratische en open samenleving waarin de regels en waarden van de rechtsstaat worden hooggehouden door bestuurders, bedrijven en burgers. Hiervoor is een goed geïnformeerde, betrokken en actieve maatschappij een randvoorwaarde, evenals onafhankelijke, kritische journalisten die de macht controleren, propaganda ontmantelen en misstanden onthullen. In de kern van SDM zijn een aantal waarden verankerd die een leidraad vormen voor de wijze waarop de stichting haar doelstellingen beoogt te verwezenlijken. Deze waarden zijn, in willekeurige volgorde: individuele vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, pluriformiteit, daadkracht, openheid, integriteit, een constructief-kritische blik, internationaal perspectief, diversiteit en inclusiviteit.

Back To Top