skip to Main Content

Populisme in Nederland

Voor De Groene Amsterdammer schreef ik een reeks artikelen over het algemeen belang en de opkomst van het populisme. Hierop volgden onder andere een boek: Polderen 3.0, en een essay voor de Britse denktank Counterpoint. Alle artikelen én het essay zijn nu terug te lezen. Lees meer

Het algemeen belang en de opkomst van het populisme

Voor De Groene Amsterdammer maakte ik een interviewreeks over de zoektocht naar het algemeen belang. Ik zocht daarin naar de gemeenschappelijke waarden die ons binden en die persoonlijke belangen en voorkeuren overstijgen. Uit de thema’s die in die reeks aan bod kwamen ontstond het boek Polderen 3.0, dat in augustus 2012 verscheen. Hierin leg ik uit hoe Nederland in een vormcrisis is beland en hoe we daar weer uit kunnen komen. Er is nog steeds veel maatschappelijke betrokkenheid, maar het bestuurlijke model waarlangs we vroeger het algemeen belang bereikten, is op sterven na dood. Er is behoefte aan nieuwe vormen die recht doen aan persoonlijke betrokkenheid en welbegrepen eigenbelang, zodat we tot een hedendaagse invulling van het algemeen belang kunnen komen. Lees meer

Symposium Technologie: wat is der machine en wat is des mensch?

Op 23 mei 2016 vond in de Amsterdamse Thomaskerk het Symposium Technologie plaats, dat voortkwam uit een gesprekkenreeks in De Nieuwe Poort die door mij is opgezet en gemodereerd.  Zie hier een terugblik van het symposium:

http://www.denieuwepoort.org/nl/maatschappelijke-denktank/technologie

Lees meer…

Back To Top