Boek Los van God (verwacht voorjaar 2018)

In onze zucht naar vrijheid hebben wij de knellende banden van religie sinds de jaren zestig massaal afgezworen. We konden het voortaan zelf wel, we hadden geen God meer nodig. Nederland ontzuilde vervolgens in rap tempo. Het krimpende groepje trouwhartige gelovigen dat overbleef zou vanzelf wel uitsterven, zo dacht men. Vijftig jaar later zien we de keerzijde van deze secularisatie. Het geloof, die onuitroeibare fascinatie van de mensheid voor het bovennatuurlijke, brengt ons in verlegenheid. We hebben geen idee hoe we de islam tegemoet moeten treden. En overal zoeken mensen naar de betekenis van hun leven. Was het wel zo slim om de erfenis van het christendom compleet bij het oud vuil te zetten? Onze cultuur is er al 1500 jaar van doordesemd, onze politieke meerstemmigheid voert erop terug. Yvonne Zonderop – katholiek opgevoed, maar met heimelijke calvinistische sympathieën – ging voor Los van God op zoek naar de wortels van onze christelijke traditie en vertaalde die naar het nu. Ook voor mensen die niets geloven biedt dat een inspirerende les.

Populisme in Nederland

Voor De Groene Amsterdammer schreef Yvonne een reeks artikelen over het algemeen belang en de opkomst van het populisme. Hierop volgden onder andere een boek: Polderen 3.0, en een essay voor de Britse denktank Counterpoint. Alle artikelen én het essay zijn nu terug te lezen. Lees meer

Het algemeen belang en de opkomst van het populisme

Voor De Groene Amsterdammer maakte Yvonne een interviewreeks over de zoektocht naar het algemeen belang. Ze zocht daarin naar de gemeenschappelijke waarden die ons binden en die persoonlijke belangen en voorkeuren overstijgen. Uit de thema’s die in die reeks aan bod kwamen ontstond het boek Polderen 3.0, dat in augustus 2012 verscheen. Hierin legt Yvonne Zonderop uit hoe Nederland in een vormcrisis is beland en hoe we daar weer uit kunnen komen. Er is nog steeds veel maatschappelijke betrokkenheid, maar het bestuurlijke model waarlangs we vroeger het algemeen belang bereikten, is op sterven na dood. Er is behoefte aan nieuwe vormen die recht doen aan persoonlijke betrokkenheid en welbegrepen eigenbelang, zodat we tot een hedendaagse invulling van het algemeen belang kunnen komen. Lees meer

Symposium Technologie: wat is der machine en wat is des mensch?

Op 23 mei 2016 vond in de Amsterdamse Thomaskerk het Symposium Technologie plaats, dat voortkwam uit een gesprekkenreeks in De Nieuwe Poort die door Yvonne is opgezet en gemodereerd.  Zie hier een terugblik van het symposium:

http://www.denieuwepoort.org/nl/maatschappelijke-denktank/technologie

Lees meer…