skip to Main Content

copyright Martine Sprangers

Yvonne Zonderop is zelfstandig auteur, gespreksleider en bestuurder met een lange journalistieke staat van dienst. Ze is vaste medewerker van de Groene Amsterdammer en columnist bij SER Magazine. Sinds 2008 is zij lid van de Raad van Commissarissen van de FD Mediagroep. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van omroep Human, lid van de UNESCO Commissie Nederland en lid van de begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast is zij bestuurslid van de Anne Vondelingprijs. Ze was tot voorjaar 2017 voorzitter van de adviescommissie van de NOS voor journalistiek/maatschappelijke aangelegenheden (lid sinds 2012).

Zij was eerder lid van het bestuur van De Nieuwe Poort op de Zuidas, van Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek, en van Prodemos, huis voor democratie en rechtsstaat. Zij maakte deel uit van de visitatiecommissie van het Sociaal Cultureel Planbureau in 2016. Zij was als voorzitter van een focusgroep betrokken bij het advies van de Raad voor Cultuur over een toekomstbestendige publieke omroep in 2014.

Yvonne Zonderop werkte in de jaren ’80 als parlementair journalist, onder meer voor de Volkskrant. Zij won de Anne Vondelingprijs in 1986. Later werd zij chef economie van de Gemeenschappelijke Persdienst, een samenwerkingsverband van regionale dagbladen. Tussen 1995 en 2003 was zij de eerste vrouwelijke adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. In 2005 nam ze ontslag om, in haar eigen woorden, ‘haar vleugels breder uit te slaan’.

Yvonne Zonderop was onder meer lid van de Commissie Brinkman, die in 2009 minister Plasterk adviseerde over steun aan de geschreven pers. Ook was zij lid van de commissie voor de Canon van Amsterdam en van de informele adviesraad van The Network Effect, een internationaal project van de British Council. Zij was onafhankelijk voorzitter van de Kunstadviescommissie van de gemeente Den Haag voor de kunstenplan-periode 2005/2008. In april 2018 verscheen Ongelofelijk, een boek over de verrassende comeback van religie.

Yvonne Zonderop is getrouwd en heeft twee kinderen. Ze woont in Amsterdam.

Back To Top